[Review] Ngoảnh lại hóa tro tàn – Tân Di Ổ

ngoanh-lai-hoa-tro-tan

Tác giả: Tân Di Ổ

Dịch giả: Lê Sông

~*~

“A poor replication of Byakuyakou.”

Nếu tóm gọn cảm nhận của mình về NLHTT trong một câu, thì đó là: Phiên bản lỗi của Bạch dạ hành.

Tiếp tục đọc