[Thích Cố] Tẩu mã đăng

Tẩu mã đăng
(Đèn kéo quân)

Ngôn Thú | Mặc Tuyết – Triêu Nhan

Đoản văn lày có một cái MV, cơ mà chưa được sub. Hiện tại bạn Shi vẫn đang đi tu nghiệp một khóa sub ngắn hạn bên VnS, cơ mà với trình độ công nghệ cần được xóa mù của bạn thì “đường càng đi càng xa”. Vậy nên nếu ai có lòng tốt làm sub giùm thì ta xin tặng một nụ hôn nồng thắm *đỏ mặt*

[1]

Lúc Thích Thiếu Thương tỉnh lại liếc thấy trên đỉnh đầu có vài tấm màn che trắng đã ngả vàng, bản thân đang nằm trên một cái giường không thể gọi là mềm mại, đầu giường có treo một cây đàn.

Tiếp tục đọc

[Phương Vô] Lưỡng lưỡng tương vọng

\Quà Valentine for Nhan/

Lưỡng lưỡng tương vọng

[khuyết danh] | Mặc Tuyết

Phương Ứng Khán thích những ngày trời đổ tuyết.

Trắng xóa một màu, phủ lấp toàn bộ những nhơ bẩn.

Thực sạch sẽ.

Đặc biệt là lúc tuyết rơi nhiều làm rung rinh những cành bạch mai trong Tiểu viện khiến cánh mai lả tả trải đầy trên mặt đất, khắp viện ngát hương thơm, nhất thời không phân biệt rõ đâu là mai đâu là tuyết.

Tiếp tục đọc

[Thích Cố] Thu vũ

\Quà Valentine/

Thu vũ
(Mưa thu)

Chu Vị Bạch | Mặc Tuyết

Đêm vắng bỏ ta đi biệt mãi. Bặt âm hao. Hương các khép, mày nép, trăng tà mau. Sao nỡ lãng quên lâu? Gốc ốm rầu. Đem tâm ta, cùng người hoán đổi, mới thấy tưởng nhớ sâu.1

Ca nữ nói: “Vị công tử này, thiếp hát có hay không?”

Thích Thiếu Thương nói: “Rất hay. Thiên hạ có hai trăm bốn mươi ba châu ba mươi tám phủ2, chỉ có Tiểu Tố cô nương hát ‘Tố trung tình’ là hay nhất.”

Tiếp tục đọc